Zugló betáblázva

A cím még csak ígér: a remélt végeredményre utal. Amikorra Budapest XIV. kerületének valamennyi, bármely okból jeles épületére egyfajta mesélő információs tábla kerül. A kezdeményezés szülőatyja Zugló legrégebben működő civil szervezete, a HPK–1990, amelynek neve is elárulja: több mint negyedszázada alakult. Akciójuk támogatója az önkormányzat, ami elsősorban azt jelenti, hogy Zugló állja a táblák kivitelezésének és elhelyezésének költségeit.


Herminamező Polgári Körét – neve akkor még az 1990-es évszámot nem foglalta magába – a rendszerváltás évkörében alapították lelkes lokálpatrióták. A szerveződés a kezdetektől azt tekinti legfőbb feladatának, hogy Zugló értékeinek, hagyományainak felkutatásával, ápolásával, az ezekhez kapcsolódó programokkal segítse a polgártudat felépítését – amiből, közismert, nem csak a kerületben, de a fővárosban (ahogy az országban is) fájóan erős volt a hiány.


Zuglo_01.jpg

 


Zuglo_02.jpg

Az egyesület helytörténeti kutatásának eredményeit eddig másféltucat kiadványban, további néhánytíz sokszorosított munka-dokumentumban publikálta, jó néhány emléktáblát állított, részt vett értékes épületek, épületrészletek megmentésében, rekonstruálásában, kiállításokat és tudományos tanácskozásokat szervezett, sétákat vezetett, ismétlődő ünnepi eseményeket rendszeresített. Egyszóval (köz)hasznos munkát végzett a születés óta eltelt több mint negyedszázad alatt.


Zuglo_03.jpg

 


Zuglo_04.jpg

Erőfeszítéseik és sok év érvelésének eredménye, hogy a városrészben végre megszületett a helyi értékvédelmi rendelet, s hogy 2016-tól önkormányzati támogatásra pályázhatnak elősorban azok az épülettulajdonosok, akik rendbe hoznák helyi értékként számon tartott épületüket vagy annak valamely védett részletét. És látszanak már annak is a kontúrjai, hogy Zugló talán még az idén megalapítja régen várt helytörténeti gyűjteményét – legalább tíz esztendeje kísérletezik erre rábeszélni a más-más „színösszeállítású” testületet a HPK–1990.
Öt évvel ezelőtt merült fel az ötlet (és az egyesület azonnal meg is kezdhette a munkát), hogy jelöljük meg táblákkal azokat az épületeinket, amelyek vagy a hajdan ott élő alkotók vagy a városrész – de akár az ország – történetében szerepet játszó személyek miatt, vagy éppen védendő építészeti kvalitásaik jóvoltából méltók a megkülönböztetett figyelemre.
A HPK–1990 egyik alapító tagja, az iparművész Vácz Tamás dolgozta ki azt a szabadalomértékű technikát, amelynek segítségével viszonylag olcsón kivitelezhetőek ezek az edzett üvegbe foglalt szövegek és képek, maguk a táblák. Tartalmuk az egyesület önkéntes, ingyenes munkájának eredménye.


Zuglo_05.jpg

 


Zuglo_06.jpg

Az első ütemben, 1992-ben a Hermina úti információs anyag készült el, ezt követte az Amerikai út (Zugló és Herminamező egyik legrégebbi „főutcája”). Következett Istvánmező egy nagyobb háztömbje (a Dózsa György és a Thököly utak, az Abonyi és Zichy Géza utcák határolják), s talán még idén ősszel a helyére kerül ez az újabb mintegy harminc tábla. S mire ezek a sorok megjelennek, Vácz műhelyébe kerülhet az újabb sorozat: az Erzsébet királyné útja és a Mexikói út jeles épületeiről.


Zuglo_07.jpg

 


Zuglo_08.jpg

Úgy gondolja a Kör, hogy ha az önkormányzat is úgy akarja, ennek a ciklusnak a végére összesen mintegy százötven tábla lesz olvasható a városrész históriájából, s ez már – más kerületekkel összehasonlítva az eredményt – valóban páratlan attrakció. A kezdeményezők joggal-okkal érzik úgy, céljukat elérik, elérték. Sokan meg-megállnak séta közben ezeknél az emlékeztető és emlékjeleknél, ismerkednek otthonuk, világuk történelmével, s ez bizonyosan erősíti identitásukat, így tovább épülhet a polgárok helyi társadalma.
Néhányat a most készülő sorozatból ideiktatunk illusztrációként. Felmentve ezzel magunkat a kötelezettség alól, hogy részletesen előadjuk, milyen összetett munkát végez az alkotók csapata: kutatók, építészet-, művészettörténészek, fotósok, tervezők. A táblák Zuglóról mesélnek. Épített múltjáról, jeles polgárairól, fontos, olyakor országos jelentőségű intézményeiről, a helytörténet ránk maradt üzeneteiben rejlő, önnön múltját túlélő történelemről. Végső soron egy közösség sorsáról, közel másfél évszázad időtlen pillanatairól.


Zuglo_09.jpg

Zugló sikere is, hogy az egyesület ezt a jövőnek üzenő programját most már évek óta zavartalanul szervezheti, végezheti.